Tuesday, 23 October 2018
Giáo dục

Bộ GD&ĐT công bố định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh


Định dạng đề thi bao gồm:

Đề thi bậc 3-5 dùng chung; Bậc 2 cho người lớn; Bậc 1 cho học sinh Tiểu học; Bậc 2 cho học sinh THCS; Bậc 3 cho học sinh THPT, cùng với cấu trúc đề thi, cách tính điểm thi và mô tả năng lực ứng với điểm thi.

Mỗi kỹ năng thi gồm nghe, đọc, viết, nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25. Điểm của bài thi được cộng từ điểm của mỗi kỹ năng thi, tối đa là 100 điểm, sau đó quy về thang điểm 10, làm tròn đến 0,5 điểm; được sử dụng để xác định mức năng lực sử dụng tiếng Anh của thí sinh.

Không có điểm đạt hay không đạt cho học sinh tiểu học (ảnh minh họa)

Không có điểm đạt hay không đạt cho học sinh tiểu học (ảnh minh họa)

Không có điểm đạt hoặc không đạt cho học sinh tiểu học, nhưng tất cả thí sinh vẫn được xếp loại năng lực đi kèm các mô tả năng lực dựa trên điểm thi đạt được.

Trong trường hợp nhất thiết phải quy định mốc điểm cụ thể để áp chuẩn đạt/không đạt thì áp dụng mức đạt là có kết quả của cả 4 kỹ năng thi, không có kỹ năng nào đạt dưới 10 điểm và có tổng điểm cả 4 kỹ năng sau khi quy đổi từ 5,0 trở lên.

Bạn đọc xem chi tiết cho từng khung năng lực tại đây.

Mỹ Hà

Source link

Source link