Saturday, 22 September 2018
Giải trí

Thử trí nhớ fan phim hài Châu Tinh Trì


Bạn nhớ được bao nhiêu chi tiết hài hước trong các phim nổi tiếng do Châu Tinh Trì đóng chính?

(Bấm vào các câu trả lời để xem đáp án)

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri

Đây là cảnh phim nào?

A. Đường Bá Hổ – Điểm Thu Hương
B. Thần ăn (Thực thần)
C. Tuyệt đỉnh Kungfu
D. Trạng nguyên Tô Khất Nhi (Vua ăn mày)

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri-1

Đây là tạo hình của Châu Tinh Trì trong phim nào?

A. Vua phá hoại
B. Quan xẩm lốc cốc
C. Xẩm xử quan
D. Trạng sư xảo quyệt 

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri-2

Tên nữ diễn viên đóng vợ của Tống Thế Kiệt (Châu Tinh Trì) trong Xẩm xử quan (Justice, My Foot)?

A. Mai Diễm Phương
B. Khâu Thục Trinh
C. Ngô Quân Như
D. Ngô Gia Lệ

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri-3

Ngoài chổi lông, Đường Bá Hổ (Châu Tinh Trì) dùng cái gì để vẽ bức tranh này, trong phim Đường Bá Hổ – Điểm Thu Hương?

A. Cơ thể phụ nữ
B. Cơ thể đàn ông
C. Tóc
D. Bông hoa

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri-4

Trong Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, Đường Bá Hổ có mấy bà vợ?

A. Bảy
B. Tám
C. Chín
D. Mười

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri-5

Tên món ăn Châu Tinh Trì nấu để thi thố trận cuối cùng trong Thần Ăn (Thực Thần), sau đó được các nhà hàng bắt chước, sử dụng làm tên món ăn để thu hút khách hàng?

A. Việt nữ kiếm pháp
B. Ảm nhiên tiêu hồn phạn
C. La Hán đao pháp
D. Hàng long thập bát chưởng

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri-6

Đây là cảnh trong phim nào?

A. Trường học uy long 1
B. Vua phá hoại
C. Quốc sản 007
D. Chuyên gia xảo quyệt

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri-7

Tên diễn viên nhí đóng con trai Châu Tinh Trì trong Siêu khuyển thần thông?

A. Từ Kiều
B. Trương Vũ Kỳ
C. Lâm Diệu Khả
D. Diêu Văn Tuyết

thu-tri-nho-fan-phim-hai-chau-tinh-tri-8

Mỹ nhân nào đóng cùng Châu Tinh Trì trong cảnh quay này?

A. Củng Lợi
B. Lâm Thanh Hà
C. Trương Mạn Ngọc
D. Trương MẫnNghinh Xuân

>> Xem thêm:

Thử trí nhớ về các mỹ nhân, cao thủ giang hồ phim Kim DungXem nguồn