Saturday, 20 October 2018
Gia đình

Xây dựng kế hoạch hành động mạng lưới Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình


Tới dự có Bà Trần Tuyết Ánh – Vụ trưởng Vụ Gia đình – Bộ VHTTDL; Bà Risu Nacken, phó phòng đại diện UNFPA Việt Nam; cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành liên quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế…; đại diện các sở VHTTDL, các báo, đài Trung ương và địa phương.

Hội thảo lần này nhằm thông qua: Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống BLGĐ; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống BLGĐ trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định “Ban hành chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ đến năm 2020” để các Bộ, Ngành, các tổ chức Hội… cùng xem xét trước khi đưa vào thực hiện. Nếu Bộ ngành nào còn vướng mắc, cần bổ sung, chỉnh sửa thì đưa ra ý kiến, đề xuất giải pháp để Hội thảo cùng trao đổi và đi đến kết luận.

Các đại biểu tham gia Hội thảo sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Nhiều ý kiến cho rằng, các con số, các dữ liệu của các Bộ, Ngành, Hội… đưa ra phải cần phải chính xác. Vì đây là những con số hết sức quan trọng trong công việc phòng, chống BLGĐ.

Có nhiều ý kiến băn khoăn: phải làm như thế nào để thực thi các nhiệm vụ tại các cơ sở có hiệu quả?

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Công tác Học sinh sinh viên chia sẻ:  Để việc Xây dựng kế hoạch hành động đến năm 2020 của mạng lưới Quốc gia phòng, chống BLGĐ cần có sự hướng dẫn cụ thể cho các Bộ, Ban, Nganh…để việc triển khai tới cơ sở được tốt nhất. Đồng thời hướng dẫn cách thực hiện cho các đối tượng chủ thể trong gia đình biết cách phòng, chống BLGĐ.

Hiện nay chúng ta đang có 7 đề án của 7 Bộ, ngành được Thủ tướng đã phê duyệt đã và đang thực hiện nhưng chưa thấy nội dung nào có sự kết nối của các Bộ, Ngành, các tổ chức xã hội. Vậy phải làm sao để cho các Bộ, Ngành… có sự kết nối chặt chẽ với nhau để cùng phát huy vai trò thì phải có cơ chế phối hợp liên ngành. Khi đã có cơ chế này các Bộ, Ngành sẽ phối hợp chặt chẽ cùng nhau hơn, cùng nhau triển khai hiệu quả hơn tới các địa phương. Và khi đó Quy chế, Thông tư, Chỉ số theo dõi, đánh giá… này sẽ đi vào cuộc sống.

Đồng thời, các chủ thể trong các gia đình sẽ nhận được những kết quả cụ thể, tác động cụ thể đến gia đình mình trong việc xây dựng phòng, chống BLGĐ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang triển khai Đề án “Chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống BLGĐ trong các cơ sở giao dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” rất mong muốn phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành để có những chiến lược cụ thể để triển khai đồng bộ tới các địa phương. Bà Trần Tuyết Ánh – Vụ trưởng Vụ Gia đình – Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội thảo

Lắng nghe tất cả các ý kiến từ các đại biểu của các Bộ, Ngành, Bà Risu Nacken, phó phòng đại diện UNFPA Việt Nam chia sẻ: Trong những năm qua công việc phòng, chống BLGĐ các Bộ, Ngành cũng như các địa phương đã làm rất tốt.

Để công việc phòng chống BLGĐ đạt hiệu quả tốt nhất, trong 5 năm tiếp theo chúng ta sẽ phải làm rất nhiều việc: Các công việc liên quan đến việc thu thập dữ liệu làm sao để đạt hiệu quả cao nhất; mở rộng hơn nữa sự hợp tác mạng lưới với các tổ chức xã hội; chú ý việc đánh giá hiệu quả của các hoạt động, chiến dịch sau mỗi lần tổng kết để cùng rút kinh nghiệm cho các hoạt động được tốt hơn.

Cùng lắng nghe ý kiến của các đại biểu đến từ các Bộ, Ngành, các tổ chức xã hội, địa phương, bà Trần Tuyết Ánh – Vụ Trưởng Vụ Gia đình – Bộ VHTTDL cho biết: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao với các nhiệm vụ được giao của  Bộ, Ngành…

Bà nhấn mạnh: Để xây dựng được kế hoạch hành động đến năm 2020 của mạng lưới Quốc gia phòng, chống BLGĐ rất cần có sự chuyển động, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành từ trung ương tới địa phương; cách thức thể hiện để đạt được hiệu quả; các mục tiêu, chỉ tiêu, cần cụ thể hơn để chúng ta dễ thực hiện; cách thức hoà giải ở từng cơ sở; cách lồng ghép các vấn đề vào các nội dung; Ưu tiên các chương trình theo từng năm; tiếp tục đề nghị sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong nước, các cơ quan có liên quan đến vấn đề này.

Để làm tốt công việc này, bà đề nghị các Bộ, Ngành, UNFPA tiếp tục phối hợp nghiên cứu, hỗ trợ để công việc phòng, chống BLGĐ trên tất cả các địa phương để đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục vận động các tổ chức quốc tế khác hỗ trợ, ủng hộ cho việc phòng, chống BLGĐ; thành lập các trung tâm nghiên cứu, tư vấn sức khoẻ cho nạn nhân và cộng đồng.

Hiện nay BVHTTDL đang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng bộ tài liệu về phòng, chống BLGĐ. Trên cơ sở chúng tôi tổng hợp ý kiến của các Bộ, Ngành, địa phương… sau đó cùng xem xét, đánh giá, xây dựng thành những kế hoạch chung cho việc xây dựng kế hoạch hành động cho mạng lưới Quốc gia phòng, chống BLGĐ.Source link