Tuesday, 23 October 2018
Gia đình

Quản lý con bằng công nghệ caoThứ bảy, 11/6/2016 | 10:00 GMT+7


Thứ bảy, 11/6/2016 | 10:00 GMT+7

Cha mẹ có thể nắm bắt vị trí của con 3 lần mỗi phút bằng đồng hồ thông minh.

quan-ly-con-bang-cong-nghe-cao

An San

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});

Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v27”;
Parser.FLASH_URL = “http://st.f4.doisong.vnecdn.net/f/v1”;
Parser.SITE_ID = 1002966;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’ ) {
common.parserAdsFullScreen();
}
//resize images
if (device_env != 1 && typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}


 Source link