Monday, 19 November 2018
Cười

Thánh cũng rơi răng với những hình ảnh 'bá đạo' chỉ có ở VN


Muốn giữ răng thì giảm tốc độ, ối giời ơi rẻ quá, hay phiếu giữ xe nhưng không có giá trị lấy xe…

Rẻ quá. 

 

Chắc nhiều lần bị cầm nhầm rồi lắm đây.

Đúng là giang hồ rất khó lường, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Lời khuyên dành cho quái xế.

Không biết bên trong đó đang thi môn gì?

Thế này thì mất xe rồi.

 Source link