Monday, 21 May 2018
Cười

Phản ứng khi gặp đứa đẹp trai xinh gái hơn mình


Định luật bảo toàn tính mạng, khi Captain America và Thor chạy theo mốt tóc HKT…

 cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh

Anh không muốn để em phải chịu chút đau khổ nào cả.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-1

Đi ra ngoài để mà lội nước à.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2

Để em chiến nốt ván này đã.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-3

Khi Captain America và Thor chạy theo mốt tóc của HKT.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-4

Các bạn gái coi chừng trường hợp thứ 2 nhé.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-5

Đại úy Yoo Shi Jin phiên bản lỗi.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-6

Cảm thấy đời thật bất công.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-7

Khóa xe thế này thì trộm mừng húm.

 cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2

Cái bụng trắng hếu của em nó dùng để vẽ vời thì còn gì bằng.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2-1

May quá thử nghiệm luôn du thuyền mới mà không cần ra sông.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2-2

Hành trang của anh chỉ cần thế này thôi… cũng đủ nặng lắm rồi.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2-3

Ngất luôn. Khỏi nịnh hót.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2-4

Phản ứng khi gặp đứa đẹp trai xinh gái hơn mình.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2-5

Muốn sống thì phải ăn, muốn sống thật lâu thì phải ăn thật nhiều.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2-6

Vậy thôi khỏi cần đi học.cuoi-te-ghe-27-5-phan-ung-khi-gap-dua-dep-trai-xinh-gai-hon-minh-2-7

Đừng tưởng ăn được của Nô mà lầm.Source link