Friday, 21 September 2018
Cười

Những công việc khó đỡ khiến chúng ta phải 'vò đầu' khi xem


Có rất nhiều nghề nghiệp thú vị, tuy nhiên, những công việc vừa độc vừa lạ sau đây chắc chắn sẽ làm bạn bối rối và tự hỏi đây là nghề gì?

Nghề hứng phân voi chăng?

Việc nhẹ lương cao.

Định nghĩa chân thật nhất về nghề làm bia đỡ đạn.

Thật khó hiểu với công việc này.

Hoặc là cho cá sấu ăn hoặc là bị cá sấu ăn.

Nghề hót.

Toilet di động.

Nghề ngửi nách nhưng để làm gì?Source link