Monday, 17 September 2018
Cười

Người Việt vui tính và hài hước lắm bạn ơi!


Dịch vụ mới, nhận trông giữ người.

Dịch vụ mới, nhận trông giữ người.

Giải pháp che nắng mưa hiệu quả mà không cần phải tậu xe bốn bánh.

Giải pháp che nắng mưa hiệu quả mà không cần phải tậu xe bốn bánh.

Hãng điện tử nổi tiếng Sony mở thêm ngành nghề mới?

Hãng điện tử nổi tiếng Sony mở thêm ngành nghề mới?

Nghệ thuật quảng cáo, cầy tơ bốc lửa.

Nghệ thuật quảng cáo, cầy tơ bốc lửa.

Đặt tiêu chí sau mỗi trận cầu.

Đặt tiêu chí sau mỗi trận cầu.

Nơi dân nhậu 'thử giọng' khi say.

Nơi dân nhậu ‘thử giọng’ khi say.

Lồng sắt bảo vệ.

Lồng sắt bảo vệ.

Chở hàng cồng kềnh.

Chở hàng cồng kềnh.Source link