Wednesday, 21 November 2018
Cười

Năm 1961 và năm 6009 có điểm gì giống nhau?


Số dưa trong hình này là bao nhiêu quả?

Hình ảnh: Năm 1961 và năm 6009 có điểm gì giống nhau? số 1

 

Năm 1961 và năm 6009 có điểm gì giống nhau?

Hình ảnh: Năm 1961 và năm 6009 có điểm gì giống nhau? số 2

Một người đàn ông đánh răng vào buổi sáng. Nhưng khi ông đi đánh răng, tại sao người ta vẫn nghe thấy tiếng ông huýt sáo?

Hình ảnh: Năm 1961 và năm 6009 có điểm gì giống nhau? số 3

 

STSource link