Tuesday, 25 September 2018
Cười

Loạt ảnh sau đây sẽ khiến bạn phải nổi hết cả gai óc


Chỉ là củ khoai tây mọc mầm thôi mà! (Ảnh: Internet)

Chỉ là củ khoai tây mọc mầm thôi mà! (Ảnh: Internet)

Bù nhìn kiểu mới. (Ảnh: Internet)

Bù nhìn kiểu mới. (Ảnh: Internet)

Lột da thế này thì hơi phê. (Ảnh: Internet)

Lột da thế này thì hơi phê. (Ảnh: Internet)

Nhìn thôi cũng đủ rợn rồi. (Ảnh: Internet)

Nhìn thôi cũng đủ rợn rồi. (Ảnh: Internet)

Bạn có dám ngồi lên bồn cầu thế này? (Ảnh: Internet)

Bạn có dám ngồi lên bồn cầu thế này? (Ảnh: Internet)

Có vẻ hơi mỏi miệng. (Ảnh: Internet)

Có vẻ hơi mỏi miệng. (Ảnh: Internet)

Loạt ảnh sau đây sẽ khiến bạn phải nổi hết cả gai óc

Chơi ít có khôn dễ sợ. (Ảnh: Internet)

Chơi ít có khôn dễ sợ. (Ảnh: Internet)

Nhìn ngứa dễ sợ. (Ảnh: Internet)

Nhìn ngứa dễ sợ. (Ảnh: Internet)

Có vẻ hơi thốn. (Ảnh: Internet)

Có vẻ hơi thốn. (Ảnh: Internet)

Nhìn là biết photoshop nhưng vẫn nổi hết cả da gà. (Ảnh: Internet)

Nhìn là biết photoshop nhưng vẫn nổi hết cả da gà. (Ảnh: Internet)

Ôi, nước tràn bờ đê. (Ảnh: Internet)

Ôi, nước tràn bờ đê. (Ảnh: Internet)

Chỉ là hoa nở dưới biển thôi mà nhìn đã ngứa quá. (Ảnh: Internet)

Chỉ là hoa nở dưới biển thôi mà nhìn đã ngứa quá. (Ảnh: Internet)

Xác của một con cừu bị thối rữa lâu ngày dưới sông. (Ảnh: Internet)

Xác của một con cừu bị thối rữa lâu ngày dưới sông. (Ảnh: Internet)

Nếu để ý kĩ, bàn chân không chỉ 5 ngón đâu nhé! (Ảnh: Internet)

Nếu để ý kĩ, bàn chân không chỉ 5 ngón đâu nhé! (Ảnh: Internet)

Kinh hoàng quá! (Ảnh: Internet)

Kinh hoàng quá! (Ảnh: Internet)

 

 Source link