Wednesday, 14 November 2018
Cười

Cười rơi răng với ảnh chế của con trẻ


Quốc tế thiếu nhi nhưng người lớn vẫn được phép đòi quà.

Quốc tế thiếu nhi nhưng người lớn vẫn được phép đòi quà.

Nỗi lo lắng trong ngày hôm nay của trẻ thơ.

Nỗi lo lắng trong ngày hôm nay của trẻ thơ.

Chờ mãi không thấy ai nhắn tin.

Chờ mãi không thấy ai nhắn tin.

Quên quà là không thể để yên.

Quên quà là không thể để yên.

Trẻ con vẫn có nguyên tắc riêng của trẻ con.

Trẻ con vẫn có nguyên tắc riêng của trẻ con.

Bị trục xuất vì quá đẹp trai.

Bị trục xuất vì quá đẹp trai.

Giờ biến thành siêu nhân dưa hấu.

Giờ biến thành siêu nhân dưa hấu.

Dũng cảm lên!

Dũng cảm lên!

Một năm mới có một ngày...

Một năm mới có một ngày…

... còn chần chừ gì mà không vui hết mình.

… còn chần chừ gì mà không vui hết mình.

Chúc mừng Quốc tế bé cưng!

Chúc mừng Quốc tế bé cưng!

 Source link