Sunday, 23 September 2018
Cười

95% đàn ông chỉ nhìn cô gái mà không biết có 5 con vật xung quanh


95-dan-ong-chi-nhin-co-gai-ma-khong-biet-co-5-con-vat-xung-quanh

95% đàn ông chỉ nhìn cô gái mà không biết có 5 con vật xung quanh, còn bạn?

> Xem đáp án

95-dan-ong-chi-nhin-co-gai-ma-khong-biet-co-5-con-vat-xung-quanh-1

Kết quả của bài toàn tiểu học này là bao nhiêu?

A. 100

B. 101

C. 81

95-dan-ong-chi-nhin-co-gai-ma-khong-biet-co-5-con-vat-xung-quanh-2

Có một người đàn ông vì không biết bơi nên chả bao giờ chịu đi hồ, đi sông, đi biển. Một hôm, dưới sự thúc giục mè nheo của người yêu, cuối cùng ông ta đành phải lên tàu đi biển. Bỗng nhiên, chiếc tàu bị chìm, nhưng người đàn ông lại vô cùng bình tĩnh. Tại sao lại như vậy?

> Xem lý do

95-dan-ong-chi-nhin-co-gai-ma-khong-biet-co-5-con-vat-xung-quanh-3

Ở rừng rậm Amazon có một con nai, đi dọc theo bên phải sông tìm kiếm hạnh phúc. Thế mà có một ngày, nó bỗng ý thức được hạnh phúc thì ra không ở bên phải sông mà là bên trái. Mùa mưa, lưu lượng nước sông rất lớn mà con nai lại không biết bơi. Vậy phải dùng biện pháp gì nhanh nhất để đến bên trái con sông đây?

> Xem đáp án

95-dan-ong-chi-nhin-co-gai-ma-khong-biet-co-5-con-vat-xung-quanh-4

Chú chuột Mickey đang ẩn nấp ở đâu trong bức ảnh này?

> Xem đáp án

Xem thêm: Bạn có nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình trong bức ảnh này? 95-dan-ong-chi-nhin-co-gai-ma-khong-biet-co-5-con-vat-xung-quanh-5

Trùm Sò tổng hợpSource link