Friday, 21 September 2018
Cười

3 cấp độ từ nữ thần thành 'nữ thần kinh'


Thân rồi thì mới lộ ra bản chất, hình ảnh chỉ mang tính minh họa, khoảng cách giữa lãng mạn và thực tế…

 Bạn bè là sẽ luôn bên canh an ủi bạn khi bạn buồn... sau khi nó cười xong.

Bạn bè là sẽ luôn bên canh an ủi bạn khi bạn buồn… sau khi nó cười xong.cuoi-te-ghe-10-6-3-cap-do-tu-nu-than-thanh-nu-than-kinh-1

Cha nào con nấy.cuoi-te-ghe-10-6-3-cap-do-tu-nu-than-thanh-nu-than-kinh-2

Nhìn tưởng dễ mà sao bắt chước khó thế chứ.Đã bảo đây không biết bơi rồi mà.

Đã bảo đây không biết bơi rồi mà!Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.cuoi-te-ghe-10-6-3-cap-do-tu-nu-than-thanh-nu-than-kinh-5

Mẹ xì tin nhà người ta.Thân rồi thì mới lộ ra bản chất.

Thân rồi thì mới lộ ra bản chất.cuoi-te-ghe-10-6-3-cap-do-tu-nu-than-thanh-nu-than-kinh-7

Đừng mà… em xấu hổ…Source link