Monday, 21 May 2018
Cười

15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó


Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 1

1. Chân ngắn thì đừng hòng tập bay, kẻo có ngày lại dập mặt.

Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 2

 

2.  Đây chính là đệ tử của CR 7, anh CR phẩy.Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 3

3. Ei ei bay tới thiên hà rồi em ơi.

Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 4
4. Không bao giờ chơi đuổi bắt với cả thằng mất dạy kia nữa, xin thề!Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 5

5. Đang chơi thì dỗi, chả hiểu kiểu gì?

Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 6
6. Hết thuốc rồi nên đành thôi nhồng vậy.Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 7

7. Chưa kịp lên level đã nằng nặc xin được về làng làm tân thủ.

 

Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 8

8. Nhìn gì mà nhìn, muốn ăn đấm tiếp không?

Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 9

9. “Không định bắt bóng đâu, chỉ định duỗi chân thôi.”

Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 10

10. Đứng rõ xa mà vẫn gặp tai bay vạ gió vỡ đầu.

Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 11
11. Còn cái ông vô số tội này thì không chấp làm gì nữa.Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 12
12. Rủ em bé chơi trò ném bắt bóng có lẽ không phải là một ý hay.Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 13
13. Có phải hot girl đâu em ơi mà lại đội giỏ lên đầu làm gì?.Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 14
14. Nỗi khổ của anh chàng chân ngắn.Hình ảnh: 15 pha ngã sấp mặt chẳng đâu vào đâu của team nhà chó số 15

15. Và cái thằng này nó cũng bi đát y như cái cuộc đời của bạn vậy.

 

Theo Trí Thức TrẻSource link