Sunday, 18 November 2018
Cười

1.000 đồng đã biến đi đâu trong bài toán của học sinh cấp 1?


1000-dong-da-bien-di-dau-trong-bai-toan-cua-hoc-sinh-cap-1

Bạn muốn mua một cái váy 97.000 đồng nhưng không có tiền. Bạn vay bố 50.000 đồng và vay mẹ 50.000 đồng, tổng cộng bạn có 100.000 đồng. Bạn mua cái váy và nhận 3.000 đồng tiền thừa. Bạn đưa gửi lại bố 1.000 đồng, mẹ 1.000 đồng và giữ lại 1.000 đồng. Giờ bạn nợ mẹ 49.000 đồng và bố 49.000 đồng. Tổng cộng: 49.000 + 49.000 = 98.000 + 1.000 = 99.000 đồng.

Hỏi rằng: 1.000 đồng còn lại đã mất đi đâu?

> Xem gợi ý

1000-dong-da-bien-di-dau-trong-bai-toan-cua-hoc-sinh-cap-1-1

Liệu bạn có bắt được chữ gì khi nhìn thấy hình ảnh này?

> Bắt chữ

1000-dong-da-bien-di-dau-trong-bai-toan-cua-hoc-sinh-cap-1-2

Con ma xanh đập 1 cái chết, con ma đỏ đập 2 cái thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

> Xem cách đập

1000-dong-da-bien-di-dau-trong-bai-toan-cua-hoc-sinh-cap-1-3

Liệu bạn có đủ sự thông minh và tinh tế để bắt được chữ từ hình ảnh minh họa này?

> Bắt chữ

1000-dong-da-bien-di-dau-trong-bai-toan-cua-hoc-sinh-cap-1-4

Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

> Xem đáp án

Xem thêm: ‘Hại não’ với bài toán bán mũ của học sinh tiểu học 1000-dong-da-bien-di-dau-trong-bai-toan-cua-hoc-sinh-cap-1-5

Trùm Sò tổng hợpSource link