Monday, 17 September 2018
Cuộc sống

Vạn Lý Trường Thành đẹp như tiểu thuyết khi hoa nở tuyết rơi


Trong cuộc đời này, ít nhất hãy một lần làm kẻ ngốc

Quả táo của ông là quả táo thần kỳ nhất thế giới, cắt thành hai nửa để trong không khí hai năm không hư thối! Đằng sau câu chuyện này là trải nghiệm khiến người ta cảm động. Bạn của …