Thursday, 11 October 2018
Cuộc sống

Tròn mắt trước những quả bí ngô to gấp đôi trẻ 6 tuổi


Làm người: Nhân phẩm quyết định tài khí, thật lòng cho đi mới có được hồi báo

Rất nhiều người có tâm trạng chán ghét những người giàu có. Kỳ thực ngoài một bộ phận những con ông cháu cha có vấn đề ra, rất nhiều người có tiền đều có những chỗ đáng cho chúng ta học hỏi, ví như nh …