Saturday, 18 August 2018
Cuộc sống

Trên nhiều góc phố Hà Nội, bằng lăng đã tím rợp trời


Trải nghiệm thống khổ của người vô thần bị hồn nhập và kỳ tích triển hiện khi có đức tin

Một người không tin có ma quỷ, có linh hồn thì lại chứng kiến điều đó như một khẳng định chắc chắn rằng “tôi đã sai”. Những người trung tuổi thường trải qua thời bao cấp thiếu thốn. Tôi và chị hai sin …