Tuesday, 20 November 2018
Cuộc sống

Tinh tế trong sắp đặt để căn nhà đẹp không còn góc chết


Hoà thượng chuyển sinh thành quan lớn hai kiếp đều làm thơ, mới hay luân hồi có thật

Luân hồi chuyển thế là có thật hay chỉ là thứ viển vông hư ảo? Nhưng dù ai đó có phản đối, thì lịch sử vẫn không ngừng ghi nhận những minh chứng về luân hồi. 
Phật gia nhìn nhận rằng linh hồn là bất diệt, …