Friday, 21 September 2018
Cuộc sống

Thú vị với hòn đảo nhân tạo “biết di chuyển” tại Peru


Những chuyên gia Y học nói gì về Pháp Luân Công?

dkn.live xin giới thiệu với bạn đọc những trải nghiệm thần kỳ và lời chia sẻ của giới học giả, về môn tu luyện Phật Gia – Pháp Luân Công. Với tấm lòng của người thầy thuốc, họ đã dùng cả cu …