Wednesday, 17 October 2018
Cuộc sống

Tà Năng – Phan Dũng: Cung đường trekking đẹp nhưng đầy rẫy hiểm nguy


Tuyến Tà Năng – Phan Dũng được đánh giá là cung trekking đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, cung đường này cũng rất nguy hiểm cho các phượt thủ tự đi mà không có người hướng dẫn.

The post Tà Năng – Phan Dũng: Cung đường trekking đẹp nhưng đầy rẫy hiểm nguy appeared first on dkn.live.