Friday, 12 October 2018
Cuộc sống

Siêu lừa Mỹ hai lần bán Tháp Eiffel


Biết 5 ngoại ngữ, sử dụng 22 tên giả, “siêu lừa” người Mỹ gốc Séc, Victor Lustig đã hai lần bán tòa tháp biểu tượng của nước Pháp lấy tiền tiêu xài.

The post Siêu lừa Mỹ hai lần bán Tháp Eiffel appeared first on dkn.live.