Monday, 24 September 2018
Cuộc sống

Say như điếu đổ trước những món ăn ngon nhất ở xứ sở mặt trời mọc


Cảm ngộ Tây Du (Kỳ 8): Chuyện Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh có hàm ý gì?

“Văn dĩ tải Đạo”, người xưa viết văn là để gửi vào đó những đạo lý cao thâm. Tây Du Ký kể về quá trình tu luyện của một người trên con đường viên mãn đắc Đạo, do đó cũng mang tầng tầng ý nghĩa, lớp lớ …