Monday, 15 October 2018
Cuộc sống

Sau hai năm đèn sách, cụ ông 85 tuổi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh


Ngoài 80, cụ Thiệt vẫn chọn con đường học lên Thạc sĩ, không phải vì sính bằng cấp mà chỉ để con cháu biết ‘ông nội đến tuổi đó vẫn chuyên tâm học hành’.

The post Sau hai năm đèn sách, cụ ông 85 tuổi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh appeared first on dkn.live.