Saturday, 22 September 2018
Cuộc sống

Sân ga chiều 30 Tết: những hối hả bình yên chờ khoảnh khắc giao thời


Đi lễ chùa đầu năm: Những quan niệm sai lầm bạn chưa từng biết

Người xưa đi lễ chùa đầu Xuân là để thể hiện lòng kính ngưỡng đối với Phật, biết rằng điều Phật dạy con người là tu nhân tích đức, điều Phật ban cho con người không phải là tiền bạc, …