Friday, 12 October 2018
Cuộc sống

Sắc màu rực rỡ của chợ Điện Biên Phủ năm 1992


Trang phục muôn màu của phụ nữ dân tộc Thái, quầy bán thuốc lào, đặc sản cua suối… là những hình ảnh khó quên về chợ thị xã Điện Biên Phủ năm 1992 được ghi nhận qua ống kinh nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe.

The post Sắc màu rực rỡ của chợ Điện Biên Phủ năm 1992 appeared first on dkn.live.