Thursday, 14 December 2017

“… Thời gian trôi qua mauChỉ còn lại những kỷ niệmKỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng…