Tuesday, 14 August 2018
Cuộc sống

Nơi độc nhất Sài Gòn người ta nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Huế


Thành công của một giám đốc đại diện hơn 25 người mẫu nổi tiếng tại New York, Paris, London và Milan

Một người mẫu Úc di cư đến Ấn Độ cách đây 10 năm. Hiện giờ anh là đồng sở hữu và là giám đốc của một công ty quản lý tài năng đại diện cho hơn 25 người mẫu nổi tiếng tại New York, Paris, London và Mil …