Friday, 19 October 2018
Cuộc sống

Những “tỷ phú” độc đắc ở Việt Nam và cuộc đời không may mắn như người ta vẫn nghĩ


Tiến sỹ kinh tế Pháp: ‘Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác’

18 tuổi, bố mẹ gả tôi đi lấy chồng. Kiệu hoa đi đến gần bờ sông, tôi hét to lên đòi ra, rồi chạy ào xuống bờ sông, khóc nức nở: “Không, con không muốn lấy chồng đâu, con muốn làm… Tiến sỹ …