Friday, 12 October 2018
Cuộc sống

Những điều chưa kể gây ngỡ ngàng về đất nước Ấn Độ


Ấn Độ là quốc gia có số dân đông thứ hai trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, theo ước tính, 22% dân số nước này sống dưới mức nghèo đói và có nhiều người chỉ sống nhờ vào chưa đầy 2 USD mỗi ngày.

The post Những điều chưa kể gây ngỡ ngàng về đất nước Ấn Độ appeared first on dkn.live.