Wednesday, 17 October 2018
Cuộc sống

Những bức ảnh hạnh phúc và hài hước của gia đình nhiều thế hệ


Làm được 7 điểm này, vận khí của bạn sẽ ngày càng hưng vượng

Đời người vốn là hữu hạn. Cuộc sống dài ngắn không phải bởi thời gian, mà chính ở thái độ bạn đối đãi. Nhớ kĩ những điều này chính là bạn đã có hạnh phúc trong tầm tay. 1. Tươi cười, khí chất của bạn …