Saturday, 13 October 2018
Cuộc sống

Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên


Đây là những bức ảnh hết sức quý hiếm về chân thực về Triều Tiên do 2 nhiếp ảnh gia Michal Huniewwicz và Gavin John ghi lại.

The post Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên appeared first on dkn.live.