Wednesday, 26 September 2018
Cuộc sống

Nhận được tiền tip quá lớn, người phục vụ bị sốc khi biết lý do chính là nụ cười của mình


Một niệm thiện lành phúc báo đến, một niệm xấu ác tai ương về

Cổ ngữ có câu: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri, thiện ác nhược vô báo, càn khôn ắt hữu tư”, ý rằng con người sinh một niệm, thiên địa đều biết tường tận, nếu không có quả báo thiện ác …