Friday, 12 October 2018
Cuộc sống

Nguyên tắc dinh dưỡng giúp người Nhật giữ vóc dáng cân đối và khỏe mạnh và sống thọ nhất thế giới


Cô giáo mắng học viên là ‘óc lợn’: Khi nghề giáo đã mất đi ý nghĩa đích thực của mình

Có ý kiến cho rằng thầy cô giáo cũng là con người, ai có quyền cấm họ không được chửi rủa khi bức xúc. Rằng đi học các kỹ năng ngoài trung tâm cũng là một dịch vụ mua bán. Có đi có lại, người ta dạy t …