Monday, 15 October 2018
Cuộc sống

Ngoài hoa tươi, mỗi quốc gia trên thế giới lại có những cách thật đặc biệt để chào đón ngày của mẹ


Nhớ kỹ 7 điều này giúp bạn còn sống khỏe hơn uống nghìn thang thuốc bổ

Hồng trần vần vũ như gió thổi mây bay, phút bình yên thì ít mà phiền muộn lại quá nhiều. Lòng người phải đeo biết bao nhiêu tảng đá, gỡ xuống một thì lại đèo bòng thêm hai. Hỏi đâu là chốn thanh bình …