Tuesday, 16 October 2018
Cuộc sống

Ngỡ ngàng những ngôi nhà bằng đá chỉ 1 Euro ở Italy


8 lời khuyên của cổ nhân, như rượu ngon ủ lâu năm, càng uống càng nồng…

Người xưa nói: “Không nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt”, lại có câu: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”, ý tứ là những lời khuyên dạy của người lớn tuổi thường rất hữu ích, đáng tin. …