Tuesday, 16 October 2018
Cuộc sống

Nghiên cứu buồn: IQ của người trẻ trên thế giới đang dần tuột dốc


Có phải ngẫu nhiên tôi có mặt trên đời?

Tôi nương theo cánh cửa thời gian Đến chốn trần ai, oe oe tiếng khóc Bởi giữa màn đêm, tối đen, nheo nhóc Ai biết mai kia tôi tỏ khúc quay về? Cứ thế bên đời bất ngộ, chấp mê Tôi khóc rồi đau, vui niề …