Tuesday, 23 October 2018
Cuộc sống

Ngày của mẹ, ngắm những bức ảnh về mẹ đẹp nhất trong suốt 100 năm qua


Tình mẹ là thứ thiêng liêng cao cả nhất dù cho có ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

The post Ngày của mẹ, ngắm những bức ảnh về mẹ đẹp nhất trong suốt 100 năm qua appeared first on dkn.live.