Friday, 14 September 2018
Cuộc sống

Một ngày trọn vẹn của tiếp viên hàng không diễn ra như thế nào


Tích đức không cần ai thấy, hành thiện tự có Trời biết

Điều đáng sợ của hành động làm ác, không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết; điều đáng khen của hành động lương thiện, không nằm ở lời khen của người khác, mà là …