Friday, 21 September 2018
Cuộc sống

Lý do thú vị đằng sau người đàn ông mua sơn về bôi vàng kín cả nhà và xe


Không chỉ nhà mà cả chiếc xe ô tô của ông ấy cũng được phủ màu vàng chói lóa.

The post Lý do thú vị đằng sau người đàn ông mua sơn về bôi vàng kín cả nhà và xe appeared first on dkn.live.