Saturday, 22 September 2018
Cuộc sống

Làm thế nào Jeff Bezos ra các quyết định đúng từ 30 năm trước


Với Jeff Bezos, các kết quả kinh doanh theo tháng, quý, hay năm dường như không có ý nghĩa gì cả, điều quan trọng là giá trị cốt lõi mà ông muốn xây dựng phải được bảo toàn.

The post Làm thế nào Jeff Bezos ra các quyết định đúng từ 30 năm trước appeared first on dkn.live.