Tuesday, 20 November 2018
Cuộc sống

‘Làm mới’ ngôi nhà bằng những ý tưởng đơn giản, dễ thực hiện


Thuộc những câu tinh hoa này của cổ nhân, bạn có thể thăng hoa tầng thứ (P.3)

Quý Tiện Lâm, nhà ngôn ngữ học Trung Quốc, nhà phiên dịch văn học, chuyên gia tiếng Phạn và tiếng Pali đã từng nói: Học thuộc 148 câu thơ cổ này, bạn có thể đề cao tầng thứ, không chỉ về phương diện văn học. …