Wednesday, 24 October 2018
Cuộc sống

Kỳ lạ ‘đức vua không ngai’ sống hơn 20 năm trong lâu đài cát


Ông Marcio Mizael Matolias , 44 tuổi, đã từ bỏ căn hộ của mình và sống trong lâu đài cái do ông tự xây bên bờ biển Rio de Janeiro trong suốt 22 năm qua.

The post Kỳ lạ ‘đức vua không ngai’ sống hơn 20 năm trong lâu đài cát appeared first on dkn.live.