Thursday, 18 October 2018
Cuộc sống

Không chỉ là “kẻ cắp thời gian”, sự trì hoãn còn cướp đi nhiều thứ đáng giá hơn bạn tưởng


Người phụ nữ 12 năm trầm cảm từng nhiều phen tự vẫn bất thành bỗng hồi sinh trở lại

Bị chồng ruồng bỏ khi đang mang thai 5 tháng, Kathy Ma, một phụ nữ gốc Trung sinh sống ở San Francisco, Hoa Kỳ trong suốt 12 năm đã rơi vào trạng thái trầm cảm vô phương cứu chữa. Cuộc đời của cô và g …