Tuesday, 25 September 2018
Cuộc sống

Không cầm được nước mắt trước “Nhật ký chờ chết” của cô bé 11 tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu


“Hôm nay là sinh nhật của con, con đã 11 tuổi rồi, con ước gì thần chết đưa con đi sớm, con không chịu đựng được nữa rồi….”. Đây là dòng nhật ký cuối cùng của cô bé 11 tuổi chống chọi lại căn bệnh ung thư máu.

The post Không cầm được nước mắt trước “Nhật ký chờ chết” của cô bé 11 tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu appeared first on dkn.live.