Sunday, 14 October 2018
Cuộc sống

Khoa học mất 2 năm xét nghiệm xác hươu hai đầu, để rồi nhận ra một câu chuyện buồn và cảm động sau đó


Mẹ tự vẫn để chị em tôi được đến trường và bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Tôi tuyệt vọng nhìn một cách vô hồn vào đường ray, trong khoảnh khắc đó toàn thân tôi rung lên hòa lẫn với tiếng gầm rú của đoàn tàu đang lao đến. Từ trong sâu thẳm tâm trí một giọng nói vang lên: …