Thursday, 20 September 2018
Cuộc sống

Khoa học chứng minh 92% mọi người không đạt được mục tiêu đề ra, làm cách nào để thành công như 8% còn lại


Một niệm thiện lành phúc báo đến, một niệm xấu ác tai ương về

Cổ ngữ có câu: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri, thiện ác nhược vô báo, càn khôn ắt hữu tư”, ý rằng con người sinh một niệm, thiên địa đều biết tường tận, nếu không có quả báo thiện ác …