Friday, 19 October 2018
Cuộc sống

Khám phá những điểm đến hấp dẫn khi tới Lệ Giang, Shangri-La


Khí chất là danh thiếp tốt nhất một đời của bạn

Tướng do tâm sinh, một người có khí chất thanh nhã thì mọi lời nói, thái độ và cử chỉ đều sẽ đóng lên một nhãn hiệu mới mẻ và thoát tục. Nó có sức hấp dẫn hơn hết thảy những nhãn hiệu thời trang đắt t …