Saturday, 20 October 2018
Cuộc sống

Hiện thực đáng buồn: Biến đổi khí hậu xảy ra, trẻ em đang là nhóm chịu hậu quả nặng nề nhất


Trẻ em là tương lai của Trái đất, vậy mà chúng ta đã để lại thứ di sản gì cho chúng thế này?

The post Hiện thực đáng buồn: Biến đổi khí hậu xảy ra, trẻ em đang là nhóm chịu hậu quả nặng nề nhất appeared first on dkn.live.