Tuesday, 16 October 2018
Cuộc sống

Hè này rủ nhau về làng Hòa An làm ‘Bá hộ’


Nghe tôi rủ như vậy, mấy bạn cũ nhao nhao. Đứa thì tưởng đi đóng kịch hay cải lương. Đứa tưởng tượng đi đóng phim. Có đứa các cớ hỏi ‘Mà Hòa An ở đây mậy?’. Lại giành nhau trả lời. Có đứa tưởng ngoài miền Trung vì bà con với Hội An. Đứa thì ngỡ miệt Bình Dương. Đứa lọ mọ hỏi Google mới hay ở Cao Lãnh, Đồng Tháp.

The post Hè này rủ nhau về làng Hòa An làm ‘Bá hộ’ appeared first on dkn.live.